การผสมพันธุ์สุนัข

สุนัขตัวผู้พร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์เมื่ออายุได้เกิน 1 ปี เทียบกับคนก็อายุ 15 ปี แต่โดยมาก ควรจะรอให้สุนัข โตเต็มที่เสียก่อน คือมีอายุประมาณ 2 ปี จึงจะมีสุขภาพแข็งแรง ระบบสืบพันธุ์ และน้ำเชื้อสมบูรณ์เต็มที่ เหมาะแก่การผสมพันธุ์ ส่วนสุนัขตัวเมีย ตามปกติจะมีระยะ "เป็นสัด" 2 ครั้งต่อปี โดยเริ่มครั้งแรก เมื่อ อายุประมาณ 1 ปีเช่นกัน สุนัขสาวที่เป็นสัดครั้งแรก ไม่ควรนำมาผสม เพราะร่างกายยังไม่พัฒนาเต็มที่ ควรรอจนอายุ 2 ปี หรือรอบสัดที่ 3 จึงจะสมบูรณ์พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

วงจรการเป็นสัด (Estrus Cycle)
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ รวมเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน
1 ระยะเริ่มสัด (Proestrus Period) 4 - 15 วัน
อวัยวะเพศของสุนัขตัวเมียจะบวมขึ้น มีเมือกสีขาว และมีเลือดปน มีกลิ่นที่ดึงดูดสุนัขตัวผู้มาดม

2 ระยะสัด (Estrus Period) 4 - 8 วัน
ระยะนี้ เลือดบริเวณอวัยวะเพศจะหยุด สุนัขตัวเมีย จะเริ่มเข้าคลอเคลีย สุนัขตัวผู้ ไข่จะสุกรอการผสมจาก ตัวผู้ในช่วง 12 - 72 ชั่วโมง ของวันที่ 3 - 5 หลังจากเข้าสู่ระยะนี้

3 ระยะหลังสัด (Metestrus Period) 60 วัน
ระยะนี้ ถ้าไข่ได้รับการผสม สุนัขจะตั้งท้องประมาณ 60 วัน บวก/ลบ 3 วัน จะเริ่มสังเกตุเห็น การเปลี่ยนแปลง เมื่อท้องได้ประมาณ 3 อาทิตย์ ท้องจะขยายใหญ่ เต้านมขยาย กินอาหารมากขึ้น นอนมากขึ้น และไม่ซุกซนเหมือนก่อน ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสม หรือผสมไม่ติด ระบบการสืบพันธุ์ของสุนัขจะหยุดพักตัวเป็นเวลา 60 วันเช่นกัน ช่วงนี้ สุนัข ก็จะมีลักษณะเหมือนปกติ อีกกรณีก็คือ ไข่ไม่ได้รับการผสม แต่สุนัขเกิดแสดงอาการว่าตั้งท้องขึ้นมา เรียกว่า "ท้องเทียม" โดยจะแสดงอาการเหมือนท้องทุกอย่าง ท้องขยายใหญ่ เต้านมขยาย กินอาหารมาก แต่พอถึงกำหนดคลอด ท้องเกิด แฟบลงไปเฉยๆก็มี

4 ระยะพัก (Anestrus Period) 90 - 120 วัน
ระยะนี้ ระบบสืบพันธุ์สุนัขจะหยุดการทำงาน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระยะที่ 1 อีกครั้ง


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com