ทำไมต้องใช้อาหารสุนัขสำเร็จรูปเลี้ยงสุนัข

คงไม่ต้องอธิบายว่า ทำไมสุนัขต้องกินอาหาร เพราะต้องให้สุนัขโต, แข็งแรงผสมพันธุ์ติดให้ลูก และ เลี้ยงรอด เป็นสุนัขที่สวยงามตามความตั้งใจของผู้เลี้ยง แต่ถ้าจะถามว่า ทำไมต้องใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงสุนัข นี่สิน่าสนใจ

คงต้องอุปมา อุปไมย หรือ เปรียบเทียบ การบริโภคของคน ซัก 1-2 ตัวอย่าง เช่น ทำไมบางครั้งเราเลือกกินเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อม แทนเงาะสด ทำไมเราต้มบะหมี่สำเร็จรูปในครัวกิน แทนการซื้อบะหมี่ปรุงจากร้านอาหาร เป็นต้น เชื่อว่าทุก ๆ คนคงตอบว่า เพราะมันสะดวกกว่า ดูจะเป็นคำตอบมากกว่า จะพูดถึงความอร่อยกว่า ผู้เขียนไม่เชื่อว่าเงาะกระป๋องจะอร่อยสู้เงาะสดได้ บะหมี่เพิ่งปรุงย่อมน่ารับประทานกว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ปัจจัยที่ดูจะแตกต่างกันเด่นชัด คือ การประหยัดเวลา นั่นเอง

ถ้าเช่นนั้น เหตุผลของการใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงสุนัข แทนการปรุงอาหารเองนั้นจะพูดว่า สะดวกกว่า ประหยัดเวลากว่า เหมือนพฤติกรรมของคนบ้าง คงไม่มีใครปฏิเสธและหากเรามาพิจารณาถึงคุณค่าบ้างล่ะ ระหว่างอาหารสด กับอาหารสำเร็จรูป คุณค่าย่อมหมายถึง ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมวัดได้ ประเมินผลได้ เช่น คุณค่าที่ประกอบอยู่ในอาหารแต่ละประเภท คือ ทั้งชนิดอาหารสด และ อาหารสำเร็จรูป

อาหารปรุงเอง

- มีน้ำเป็นส่วนประกอบ อย่างน้อย 70%

- มีส่วนที่เป็นอาหาร ไม่เกิน 30%

- ปริมาณการกินต่อมื้อ เทียบโดยน้ำหนักมาก

อาหารสำเร็จรูปชนิดแห้ง

- มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ไม่เกิน 10%

- มีส่วนที่เป็นอาหาร

- ปริมาณการกินต่อมื้อ น้อย

(คำนึงถึงปริมาณของอาหารที่เป็นส่วนแห้ง DRY MATTER จะพบว่าอาหารสำเร็จมี
ปริมาณที่กินน้อยกว่า 3 เท่า หรือ มีคุณค่าที่ได้มากกว่า 3 เท่า)

อาหารปรุงเอง

- มีโอกาสที่สารอาหาร จะขาดความครบถ้วน และ สมดุลเพราะมีปริมาณของอาหา
น้อย

- สูญเสียง่าย ทั้งนี้เพราะมีความชื้นสูง

- ไม่รู้คุณค่าของสารอาหารที่ได้รับ

อาหารสำเร็จรูปชนิดแห้ง

- ครบถ้วน และสมดุลของสารอาหารมากกว่า เพราะกำหนดปริมาณได้

- เก็บรักษาได้ง่าย และยากต่อการบูดเน่าเพราะความชื้นต่ำ

- รู้ว่าสุนัขได้คุณค่ามากน้อย อย่างไร

อย่างไรก็ดี คงต้องพูดถึงความน่ากินของอาหาร เปรียบเทียบกันบ้าง พบว่า อาหารปรุงเองน่ากินกว่า แต่หากพิจารณาถึงข้อดี และข้อเสียเราจะพบว่า อาหารสำเร็จรูป มีข้อดีมากกว่า ผู้เลี้ยงบางคนอาจไม่เห็นด้วยและ กล่าวว่า อาหารสำเร็จรูปให้ดีอย่างไร แต่สุนัขไม่กิน ก็เปล่าประโยชน์ ดูจะเป็นคำกล่าวที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก หากสุนัขนั้นไม่ถูกทำให้เสียนิสัยการกิน เช่น การเลือกกิน แม้จะให้อาหารปรุงเอง จะเลือกกินเฉพาะแหล่งโปรตีน แล้วล่ะก้อ ผู้เขียนเชื่อว่าอาหารสำเร็จรูป ก็ไม่เลวร้ายเกินที่สุนัขจะปฏิเสธ เพราะอาหารสำเร็จรูป ก็ถูกเตรียมมาจากวัตถุดิบที่ทำด้วยอาหารสดนั้นแหละ หากแต่ถูกนำไปผ่านขบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม และทำให้กลิ่น หรือ ความน่ากินลดลงแต่โดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาถึงคุณค่าที่สุนัขได้รับ โดยคำนึงถึง น้ำหนักของอาหารเป็นเกณฑ์ จะพบว่า ความเหมาะสม และ ประโยชน์จะอยู่ที่การกินอาหารสำเร็จรูปมากกว่า

ลองพิจารณาค่า 2 ค่า ดูซิว่า ค่าใดน่าสนใจกว่า ระหว่าง คุณค่ากับ ความชอบกิน สุนัขชอบกินอาหารปรุงเอง แต่ได้รับคุณค่าไม่ครบถ้วน แต่ถ้าให้อาหารสำเร็จรูปที่สุนัขอาจไม่ชอบ แต่ถ้าเราได้ฝึกให้สุนัขกินอาหารตามความต้องการพื้นฐานของร่างกายของสุนัขเอง เราจะพบว่าสุนัขก็ไม่ปฏิเสธที่จะกินอาหารที่เจ้าของมันจัดเตรียมไว้ให้ เกรงแต่ว่าเจ้าของนั่นแหละจะเป็นผู้สร้าง และยัดเยียดนิสัยการเลือกกินอาหารให้แก่มัน และนำไปสู่ความเข้าใจที่ว่า สุนัขไม่ชอบ และเบื่ออาหารไปในที่สุด แต่ทุกคนต้องอย่าลืมว่า ข้างต้นเราพูดถึงเวลา ว่าเรามีกันน้อยลงทุกที ๆ เรายังจะหันกลับไปใช้เวลากับการเตรียมอาหารอีกหรือ

สุนัขไม่เคยรู้ว่า มันจะต้องกินอะไร อยู่ที่เจ้าของจัดหาให้ มันจะกินอาหารนั้นด้วยความหิว และความต้องการพื้นฐานของชีวิต จึงสมควรที่ผู้เลี้ยงจะต้องสนใจ และศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของสุนัข เลือก และ ตัดสินใจแทนเพื่อให้ได้ผลที่คุ้มค่าที่สุด ทั้งเวลา และสิ่งที่หวังไว้ว่าจะได้รับ


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com