Beagle

ถิ่นกำเนิด ประเทศอังกฤษ
น้ำหนัก 18-30 ปอนด์
ความสูง 13-15 นิ้ว สูงกว่า 15 นิ้วถือเป็นข้อบกพร่อง
ขน เรียบสั้น และแน่น
สี สีของสุนัขในกลุ่มฮาวน์ดทุกสี ถือว่าใช้ได้
จัดอยู่ในกลุ่ม Hound

ลักษณะทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของสุนัขพันธุ์นี้ ได้หายสาบสูญไป แต่มีบันทึกส่วนหนึ่ง จากอังกฤษกล่าวว่า ชาวอังกฤษมักจะเลี้ยงฝูง สุนัขในตระกูล HOUND ไว้เพื่อล่าสัตว์ สุนัขในตระกูลนี้ แบ่งเป็นสองขนาด ขนาดใหญ่ ใช้ล่ากวาง เรียกว่า BUCK HOUND ขนาดเล็ก ใช้ล่ากระต่าย มีชื่อว่า BEAGLE, BEAGLE เป็นสุนัขที่ปราดเปรียววิ่งเร็ว ใน ปีค.ศ.1888 ได้มีการก่อตั้งชมรม BEAGLE ขึ้นในสหรัฐอเมริกา สุนัขพันธุ์นี้ แยกออกตามขนาดคือ BEAGLE 13 นิ้ว และ BEAGLE 15 นิ้ว

อุปนิสัย ร่าเริง ชอบล่าสัตว์ร่วมกันเป็นฝูง

ส่วนหัว หัวกะโหลกค่อนข้างยาว ส่วนบนเป็นรูปโค้ง

หู ฐานของหูอยู่ในระดับต่ำ ใบหูกว้าง หูยาว ถ้าดึงไปข้างหน้าจะยาวจรดจมูก ขนบริเวณหูนุ่ม หูห้อยชิดแก้ม ปลายหูมน

ตา มีขนาดใหญ่ มีแววตาเชื่อง ตาสีน้ำตาล

ปาก (muzzle) มีความยาวปานกลาง สันปากตรง ริมฝีปากตึง

จมูก รูจมูกกว้าง

ฟัน ขบแบบกรรไกร

ลำตัว สั้น เส้นหลังตรง

คอ มีความยาวปานกลาง แข็งแรงไม่มีรอยย่นใด ๆ

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง หัวไหล่มีขนาดพอเหมาะ ไม่ใหญ่เทอะทะเกินไป

อก กว้างและลึก มีขนาดสัมพันธ์กับข้อศอก เพื่อให้การเคลื่อนที่ของขาหน้ามีประสิทธิภาพ ขาหน้า ตั้งตรง แข็งแรง กระดูกค่อนข้างใหญ่ ข้อเท้าหน้าสั้น นิ้วเท้าชิดมองจากด้านหน้าขา หน้าทั้งสองขนานกันห่างกันพอเหมาะ

เอว กว้าง โค้งเล็กน้อย

สะโพก ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง ทำให้การเคลื่อนที่ของส่วนท้ายมีความมั่นคง

ขาหลัง ข้อเท้าหลังแข็งแรง มองจากด้านหลัง ขาหลังทั้งสองข้างขนานกันและห่างกันพอเหมาะ

หาง โคนหางอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูง หางตั้ง โค้งเล็กน้อย หางมีขนาดค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบ กับขนาดของลำตัว ปลายหางขาว

ขน-สี ขนสั้น แข็ง สีเหมือนสุนัขพันธุ์อื่น ๆ ในตระกูลฮาว์ด

ขนาด แบ่งออกเป็นสองขนาดคือ BEAGLE 13 นิ้ว มีความสูงไม่เกิน 13 นิ้ว และ BEALGE 15 นิ้ว มีความสูงประมาณ 13-15 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง คล่องแคล่ว ปราดเปรียว

ข้อบกพร่อง หนังบริเวณคอย่น คอสั้นเกินไป อกลีบ ลำตัวยาว เอวลีบ หางยาวเกินไป สูงเกิน 15 นิ้ว

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com