Golden Retriever

ลักษณะทั่วไป
เป็นสุนัขที่มีพละกำลังมาก ใช้เป็นสุนัขล่าสัตว์ หรือทำงานหนักๆ ได้ ตามหลักฐานสันนิษฐานว่า สุนัขพันธุ์นี้ ถูกพัฒนาขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1835-1890 โดยคนในตระกูล ของท่าน LORDTWEEDMOUNTH โดยการผสมข้าม พันธุ์ของสุนัขพันธุ์ TWEED WATERSPANIEL, NEWFOUNDLAND, IRISH SETTERS และสุนัขกลุ่ม SPANIEL เพื่อให้ได้สุนัขที่ทนกับอากาศ และสามารถว่ายใน น้ำเย็น ๆ ได้ สุนัขพันธุ์นี้ถูกขึ้นทะเบียนโดย AKC.ครั้งแรกใน ปี 1925 และได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงมากขี้นเป็นลำดับ
อุปนิสัย เป็นมิตร ฉลาด ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ

ส่วนหัว หัวมีขนาดค่อนข้างยาวหู ยาว โคนหูอยู่เหนือระดับลูกตา หูม้วนเล็กน้อย ตามีประกา ย ของความเป็นมิตร ตาสีเข้มจนถึงดำ

ดั้งจมูก (stop) มีมุกหักชัดเจน

ปาก (muzzle) ความยาวของปาก (จากปลายจมูกถึงดั้งจมูก) มีความยาวเท่ากับความยาว ของหัว

กะโหลก (จากดั้งจมูกถึงหัวกะโหลกส่วนท้าย)

จมูก สีดำ หรือเทาดำ

ฟัน ขบแบบกรรไกร ขาวแข็งแรง

ลำตัว เส้นหลังตรง หลังมีความยาวพอเหมาะ เส้นหลังลาดเอียงจากไหลสู่สะโพก ความยาว ต่อความสูงของลำตัวประมาณ 12:11 ส่วน คอ ค่อนข้างยาว มีกล้ามเนื้อแข็งแรงสำตัวส่วนหน้ า ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กับลำตัวส่วนท้าย การเคลื่อนที่ของขาหน้ามีประสิทธิภา พดี

อก อกลึกจนถึงข้อศอก อกยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อย ความกว้างของอกระหว่างขาหน้าทั้งสองมี ขนาดประมาณกำปั้นของคน

ขาหน้า ขาหน้าทั้งสองข้างตั้งตรง ฝ่าเท้าสั้นเอียงเล็กน้อย เมื่อมองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสอ ง ขนานกันและห่างกันพอเหมาะ นิ้วเท้าชิดกัน ติ่งเท้าจะตัดทิ้งหรือปล่อยไว้ก็ได้

สะโพก กว้าง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรง สะโพกลาดจรดโคนหาง

เอว ค่อนข้างสั้น ขาหลัง ตั้งตรง ข้อเท้าหลังสั้น มองจากด้านหลังเท้าทั้งสองข้างขนานกัน

หาง ชี้ออยู่ในแนวระดับ โค้งเล็กน้อย

ขน-สี ขนแน่น มีขนสองชั้น ชั้นนอกค่อนข้างแข็ง ขนแนบผิวหนัง ขนสีทองเป็นมันวาว

น้ำหนัก เพศผู้หนัก 65-75 ปอนด์ เพศเมียหนัก 55-65 ปอนด์

ส่วนสูง เพสผู้ 23-24 นิ้ว เพศเมีย 21.5-22.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง เป็นแบบปกติ คอเชิด มีความสง่างาม

ข้อบกพร่อง จมูกด่าง ฟันขบผิดปกติ นิสัยก้าวร้าวหรือขลาดกลัว หางตั้งหรือหางตกอกขา ว สูงหรือต่ำกว่างมาตรฐานเกิน 1 นิ้ว

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com