Mastiff


ลักษณะทัวไป
สุนัขพันธุ์นี้บางครั้งเรียกว่า OLD ENGLISH MASIFF คำว่า MASTIFF หมายถึงสุนัขที่มีขนาดใหญ่มาก สุนัขพันธุ์นี้สันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศ อียิปต์ ประมาณปี 3000 BC.ชาวอียิป์โบราณ และชาวโรมันนิยมฝึกสุนัขพันธุ์นี้เข้าร่วมรบใน สงครามต่าง ๆ ตลอดจนใช้ต่อตู้กับหมี ช้างหรือ สิงโต สุนัขพันธุ์ MASTIFF ได้กระจายเข้าไป ในประเทศอังกฤษ ชาวอังกฤษนิยมเลี้ยงสุนัข พันธุ์นี้ไว้ เพื่อล่าสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนดูแลฝูง สัตว์ นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในการกีฬากัดสุนัข ซึ่งเป็นกีฬาที่แพร่หลายทั้งในอังกฤษและ อเมริกา สนามกัดสุนัขที่มี่ชื่อเสียงในสมัยนั้น คือ WESTMINSTERPIT
อุปนิสัย ฉลาด สุขุม สามารถนำมาฝึกให้ล่า สัตว์ร่วมกันเป็นฝูงได้ มักนิยมฝึกให้ล่า สิงโต กวางหรือสัตว์ร้ายต่าง ๆได้

ส่วนหัว มีขนาดใหญ่มาก หัวกะโหลกกว้างค่อนข้างกลม หนังส่วนหัวมีรอยย่น คิ้วหนา แก้มประกอบ ด้วยกล้ามเนื้อ บริเวณหน้าผากปรากฎร่องอย่างชัดเจน

หู มีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นรูปตัววี ปลายหูมน หูค่อนข้างบาง โคนหูอยู่ในระดับสูง หูตกชิดแก้ม หูสีดำ

ตา มีขนาดปานกลาง ตาทั้งสองข้างห่างกัน ตาสีน้ำตาลหรือดำ

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักชัดเจน

ปาก(muzzle) มีลักษณะสั้น กว้าง ขนาดของโคนปากจรดปลายจมูกมีขนาดเท่ากันตลอด ภาพตัด ขวางของปากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ริมฝีปากหนา ห้อยเล็กน้อย ความยาวของปากเท่ากับครึ่งหนึ่ง ของความยาวของหัวกระโหลก ปากมีสีดำ หรือปากมอม

จมูก กว้าง สีดำ

ฟัน ขาว แข็งแรง ขบแบบกรรไกร ฟันอาจจะเป็นแบบ UNDERSHORT ได้เล็กน้อย แต่ขณะหุบ ปากฟันต้องไม่ยื่นออกมา

ลำตัว เส้นหลังตรง ลำตัวกว้าง แข็งแรง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

คอ มีความยาวปานกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ หนังคอตึงไม่ย่น

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง

อก มีขนาดกว้าง และลึก ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่ ขาหน้าท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหน้าเอียงเล็กน้อย มองจาก ด้านหน้าขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้น ขาหน้าห่างกัน นิ้วเท้ากลม เท้าชิดกัน เล็บสีดำ

เอว กว้าง ค่อนข้างกลม ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง กระดูกใหญ่ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหลังแข็งแรง มองจากด้านหลัง ขาหลังตรงขนานกัน นิ้วเท้ากลมเท้าชิดกันเล็บสีดำ

หาง โคนหางอยู่ในระดับปานกลาง ปลายหางอยู่ระหว่างข้อเท้าหลัง

ขน-สี ขนสั้น หนาแน่น ขนสีน้ำตาลหรือลายเสือ

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่มาก

ส่วนสูง เพศผู้สูงอย่างน้อย 30 นิ้ว ,เพศเมีย 27.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง การก้าวย่างมั่นคง ดูมีพละกำลัง

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com