Poodle

 

สแตนดาร์ดพูเดิ้ล Standard Poodle
ถิ่นกำเนิด ประเทศฝรั่งเศส
น้ำหนัก 45-70 ปอนด์
ความสูง สูงกว่า 15 นิ้ว
ขน ขนดก แน่น หยาบ หยิก หากไม่สาง จะเกาะเป็นก้อน
สี จะเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นสีเดียวตลอด
จัดอยู่ในกลุ่ม Non-Sporting Dog

ลักษณะทั่วไป
สุนัขพันธุ์นี้ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด ว่ามีกำเนิดในประเทศใดบางท่านกล่าวว่า POODLE มีกำเนิดในประเทศเยอรมัน โดยรู้จักกันในนามของ PUDEL ส่วนบางท่านกล่าวว่า POODLE เป็นสุนั ข ประจำชาติของฝรั่งเศส โดยชาวฝรั่งเศสมักนิยมใช้สุ นัขพันธุ์นี้ในการคาบสิ่งของหรือฝึกแสดงในละครสัตว์ สุนัขพันธุ์นี้สืบเชื้อสายมาจากสุนัขพันธุ์ WATER RETRIEVER จึงมีความสามารถในการว่ายน้ำสุ นัข พันธุ์ POODLE มีสามขนาด โดยมีชื่อเรียกที่ แตกต่างกันออกไป คือ STANDARD POODLE, MINIATURE POODLE และ TOY POODLE พันธุ์ STANDARD POODLE เป็นพันธุ์ที่มีกำเนิดก่อน POODLE พันธุ์อื่น ๆ เนื่องจากสุนัขพันธุ์ STANDARD POODLE นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่ หลาย จึงมีการคัดเลือกพันธุ์ MINIATURE และ TOY POODLE เพิ่มขึ้น POODLE ทั้งสามชนิด นิยมตัดแต่ขนให้มีทรวดทรงต่าง ๆ แล้วแต่ความนิยม หรือความต้องการของเจ้าของ

อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง ช่างประจบ จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย

ส่วนหัว หัวกะโหลก มีลักษณะค่อนข้างกลม แก้มค่อนข้างแบน

หู ห้อยแนบชิดหัว โคนหูอยู่ในระดับต่ำกว่าตาเล็กน้อย หูมีขนยาว ใบหูค่อนข้างกว้างและหนา แต่ความยาวของหูต้องไม่มากเกินไป

ตา มีลักษณะเป็นรูปกลมรี ตาสีเข้ม ตามีแววร่าเริง ตื่นตัวเสมอ

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักพอสมควร

ปาก (muzzle) ความยาวของปากมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวของหัวกะโหลกสันปากตรง แข็งแรง ริมฝีปากตึงไม่ห้อยยาน

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มองจากด้านข้างมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงของลำตัวมีขนาดใกล้เคียงกับ ความยาวของลำตัว เส้นหลังตรงแข็งแรงเส้นหลังอยู่ในแนวระดับ

คอ มีขนาดค่อนข้างยาว ทำให้ POODLE ดูสง่างาม หนังคอตึง คอประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

อก ลึก กว้างพอประมาณ

ขาหน้า มองจากด้านหน้า ขาหน้าตั้งตรง ขาหน้าทั้งสองขนานกันห่างกันพอเหมาะ มองจากด้าน ข้างขาหน้าอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ ขาหน้ามีกระดูก และกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับขนาดของสุนัข ข้อเท้าหน้าแข็งแรง เท้ามีขนาดเล็ก รูปกลมรี ฝ่าเท้าหนาเท้าชี้ตรงไปด้านหน้า ไม่บิดซ้าย-ขวา นิ้วติ่งตัดออก เล็บตัดสั้น

เอว สั้น กว้าง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง มองจากด้านหลัง ขาหลังตรง ขนานกัน ขาหลังท่อนบนมีกล้ามเนื้อมาก ข้อเท้าสั้น ตั้งฉากกับพื้น ข้อเท้าหลังทำมุมพอประมาณและสัมพันธ์กับลำตัวส่วนหน้า เท้าหลังมีลักษณะ เหมือนเท้าหน้า

หาง โคนหางอยู่ในระดับสูง หางตรงตั้ง หางนิยมตัดเพื่อให้สัมพันธุ์กับโครงสร้างทุกส่วน

ขน POODLE มีขนสองชั้น ขนชั้นบนอ่อนนุ่ม ขนชั้นนอกยาว ขนชั้นนอกมีสองชนิด คือ ชนิด หยิก และชนิดพันรวมกันคล้ายไส้ในของสายไฟ POODLEนิยมตัดแต่งขนให้มีรูปทรงต่าง ๆ กัน แต่ ในสนามประกวดต้องตัดแต่งทรงดังนี้ สุนัขที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือน ต้องตัดทรง PUPPY CLIP ส่วนสุนัขที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน ต้องตัดทรง ENGLISH SAKKLE หรือ CONTINENTAL ส่วนสุนัขที่เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ในรุ่น CHAMPION อาจจะตัดทรง SPORTING ก็ได้

สี มีขนสีเดียวทั่วทั้งตัวแต่บริเวณหู หรือขนส่วนบนอาจจะมีสีจางลงได้ POODLE สีน้ำตาล,ก าแฟ ,จะมีจมูก,ขอบตา,เล็บ ริมฝีปากสีน้ำตาลเข้ม POODLE สีดำ เทา เงิน ครีม ขาว จะมีจมู ก,เล็บ,ขอบตา ริมฝีปากดำ

ขนาด POODLE มีสามขนาดและจัดอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ STANDARD POODLE มี ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จัดอยู่ในกลุ่ม NON-SPORTING MINIATURE POODLE มีขนาดความสูง 10-15 นิ้วจัดอยู่ในกลุ่ม NON-SPORTING, TOY POODLE มีขนาดความ สูงไม่เกิน 10 นิ้ว จัดหอยู่ในกลุ่ม TOY POODLE ทั้งสามขนาด ต้องมีโครงสร้างสมส่วน สัมพันธ์กัน

การเดิน-วิ่ง มีความสง่างาม

ข้อบกพร่อง มีหลายสีในตัวเดียว ฟัน UNDERSHOT หรือ OVERSHOT ตากลม โต ขาบิด ขลาดกลัว ตัดแต่งขนผิดทรง ผิดขนาด


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com