Saintbernard

ลักษณะทั่วไป
สุนัขพันธุ์นี้ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่ามีถิ่น กำเนิดอยู่ที่ใดเป็นสุนัขที่มีประวัติเก่าแก่พันธุ์ หนึ่งในสมัยโรมัน เมื่อชาวโรมันยกทัพไป รุกรานชาติอื่น มักจะเดินทางรอนแรมนับ เดือน และจะต้องเตรียมสเบียงอาหารไปด้วย โดยการพาฝูงสัตว์ติดไปด้วย ในสมัยนั้นชาว โรมันนิยมใช้สุนัขพันธุ์ ROTTWEILER ช่วยต้อนฝูงสัตว์ และเป็นสุนัขเฝ้ายามในเวลา กลางคืน ชื่อ ROTTWEILER ได้มาจากชื่อ เมือง ROTTWELL ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าสัตว์ในสมัยศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันนิยม นำสุนัขพันธุ์นี้มาใช้ในกิจกรรมของกรม ตำรวจ ทหาร ตลอดจนเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านด้วย
อุปนิสัย ฉลาด ซื่อสัตย์ กล้าหาญ ปราศจากความขลาดกลัว หรือความดุร้ายใดๆ สามารถนำมา ฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งหรือเป็นสุนัขอารักขาได้

ส่วนหัว มีความยาวปานกลาง หัวกะโหลกระหว่างหูทั้งสองข้างค่อนข้างกว้าง หน้าผากโค้งเล็ก น้อย ผิวหนังบริเวณหัวอาจจะมีรอยย่นเล็กน้อย แก้มปรากฎร่อยรอยของกระดูกชัดเจน

หู มีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม โคนหูอยู่ห่างกัน ปลายหูอยู่ระดับกึ่งกลางของแก้ม

ตา มีขนาดปานกลาง ตาค่อนข้างลึก ตาเป็นรูปกลมรี สีน้ำตาลเข้ม ตาสีเดียว หนังตาตึง

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักพอสมควร

ปาก (muzzle) ความยาวของปากมีขนาดไม่เกินความยาวของหัวกะโหลก โคนปากใหญ่และ เรียวลงสู่ปลายจมูก สันปากตรง แข็งแรง ริมฝีปากตึง สีเข้ม

จมูก กว้าง ค่อนข้างแบน สีดำ

ฟัน ขาวสะอาด ขบแบบกรรไกร มีฟันบน 20ซี่ ฟันล่าง 22 ซี่

ลำตัว สัดส่วนของความสูงต่อความยาวของลำตัวประมาณ 9 ต่อ 10 ส่วน ลำตัวแข็งแรง เส้น หลังตรง ขนานกับพื้น

คอ มีความยาวปานกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีลักษณะโค้งเล็กน้อย มีความแข็งแรง

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

อก กว้าง และลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่ ขาหน้าท่อนบนมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ข้อเท้าหน้าแข็งแรง ตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหน้าขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้นห่างกันพอเหมาะ เท้ากลม นิ้วเท้าชิด ติ่งนิ้วนิยมตัดทิ้ ง

ลำตัวส่วนท้าย มีลักษณะกว้าง ค่อนข้างสั้น โค้งมนเล็กน้อย

เอว ค่อนข้างสั้น กว้าง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง มีกระดูกใหญ่ ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มุมขาหลังทำมุมพอประมาณ ข้อเท้าหลังตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหลังขาหลังตรงขนานกันตั้งฉากกับพื้น นิ้วเท้าชิด เท้ากลม

หาง สุนัขบางตัวหางกุดหรือสั้นมาตั้งแต่กำเนิด นิยมตัดหางให้สั้น

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนชั้นนอกแข็งสั้น สีมีพื้นสีดำ และมีสีน้ำตาลบริเวณเหนือตา, แก้ม, คอ, เท้า, ก้น, อก

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดปานกลาง

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 24-27 นิ้ว, เพศเมียประมาณ 22-25 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความสง่างาม การย่างก้าวมีพละกำลัง ขณะวิ่งขาหน้า-หลังไม่บิดหรือเก

ข้อบกพร่อง ตัวสูงหรือเตี้ยกว่ามาตรฐาน,ฟันไม่ขบแบบกรรไกร,ตาสีเหลืองหรือตาหลายสี,สี พื้นเป็นสีอื่นนอกจากสีดำ,มีปื้นสีขาว,ขลาดกลัวหรือดุร้าย,ขนยาว

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com