Yorkshire Terrier

 

ลักษณะทั่วไป
สุนัขพันธุ์นี้ YORKSHIRE TERRIER เป็น สัตว์เลี้ยงแฟชั่น ในสมัยของพระนางวิคตอเรีย สุนัขพันธุ์นี้เกิด จากการผสมข้ามพันธุ์ WATERSIDE TERRIER BLACK AND TAN ENGLISH TERRIER, PAISLEY TERRIER และ CLYDESDALE TERRIER, YORKSHIRE TERRIER เป็นสุนัขที่มีขนา ดเล็กขนยาวจรดพื้น ขนเป็น ประกายคล้ายแพรวไหม จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงของสตรีทั่วไป สุนัข พันธุ์นี้ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาขนพอสมควร
อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง

ส่วนหัว มีขนาดเล็ก ส่วนบนของหัวค่อนข้างแบน

หู มีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นรูปตัว V หูตั้ง

ตา มีขนาดปานกลาง ตามีสีเข้ม ตาแววเป็นประกาย

ปาก (muzzle) มีขนาดไม่ยาวมาก

จมูก สีดำ

ฟัน มีขนาดใหญ่ ขบแบบเสมอหรือขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีลักษณะสั้น เส้นหลังตรงอยู่ในแนวระดับ

ขาหน้า ตรง ข้อศอกไม่บิดเข้าหรือออก เท้ากลม เล็บสีดำ นิ้วติ่งต้องตัดออก

ขาหลัง เมื่อมองจากด้านหลัง ขาหลังตั้งตรง ข้อเท้าทำมุมพอประมาณ เท้ากลม เล็บสีดำ นิ้วติ่งต้องตัดออก

หาง ตัดให้สั้นพอประมาณ หางตั้งอยู่เหนือระดับหลัง

ขน-สี คุณภาพของขนถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ขนมีลักษณะเหยียดตรงเป็นประกายคล้ายแพรวไหม ควรแต่ง ขนบริเวณลำตัวให้เสมอพื้น ขนบริเวณหัวยาวอาจจะผูกด้วยโบว์เดี่ยวหรือโบว์คู่ก็ได้ขนที่ฝ่าเท้าตัดให้สั้น บริเวณลำตัวสีเทาเข้มเงา บริเวณหัวอก และ ขาสีน้ำตาลเงา

ขนาด เป็นสุนัขขนาดเล็ก น้ำหนัก ไม่เกิน 7 ปอนด์

 

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com