ฝึกสุนัขให้ขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง


เป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดสำหรับทุกบ้านที่เลี้ยงสุนัข การฝึกสุนัขให้ถ่ายเป็นทีเป็นทางต้องฝึกกันตั้งแต่มันตัวเล็กๆ อายุ 2-5 เดือน ตอ้งใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะฝึกนิสัยของมันได้ ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของสุนัขมันจะถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะครั้งแรกในตอนเช้า ตอนที่มันตื่นนอนขึ้นมาสักพัก วิธีฝึกต้องจับมันไปในบริเวณที่จะให้มันถ่ายทุกๆ เช้า สุนัขจะเดินดมและหยุดฉี่ บางตัวก็หยุดอุจจาระไปเลย เมื่อเสร็จธุระแล้วจึงพามันกลับเข้าบ้านตามเดิมเวลาต่อไปที่จะนำสุนัขออกมาถ่ายในที่ที่กำหนด ก็คือ หลังจากที่มันทานอาหารทุกมื้อและก่อนนอน เราต้องพาไปในที่เดิมทุกๆ ครั้ง รอให้มันฉี่ มันถ่ายเสร็จ ทำเช่นนี้สัก 7-10 วัน สุนัขของคุณมันจะจดจำไปเอง และไม่ถ่ายเปรอะไปหมด จนเราเก็บทำไม่ไหวสำหรับสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านและเราต้องการจะให้มันถ่ายลงตรงกระดาษ หรือผ้าที่ปูเตรียมไว้ให้ วิธีฝึกก็คือเมื่อสังเกตเห็นมันกำลังจะถ่าย พยายามเลื่อนกระดาษหรือจับมันให้ถ่ายลงตรงที่กระดาษปูไว้ พยายามทำเช่นนี้สัก 4-5 ครั้งสุนัขก็จะจำและถ่ายบนกระดาษไปเอง วันแรกๆ พยายามปูกระดาษให้มีพื้นที่กว้างหน่อย วันต่อมาค่อยๆ ลดชิ้นกระดาษลง จนกระทั่งเหลือแผ่นเดียว สุนัขของคุณก็จะถ่ายบนกระดาษจนเป็นนิสัยไปเอง


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com