การฝึกให้สุนัขนั่งและคอย

ก่อนอื่นต้องฝึกออกคำสั่งให้สุนัขนั่งให้ได้เสียก่อน เมื่อได้แล้วจึงเริ่มฝึกให้มันคอย โดยใช้มือขวายกขึ้นในระดับสูงเหนือหัวของสุนัข พร้อมกับเคลื่อนตัวช้า ๆ ออกมายืนตรงหน้าสุนัข มือด้านขวาที่ยกขึ้นอย่าตก พร้อมกับออกคำสั่งให้ "คอย" ในตอนแรกอย่าเพิ่งปล่อยสายจูง เพราะเราไม่แน่ใจว่าสุนัขจะฟังคำสั่ง รู้เรื่องหรือไม่ เมื่อแน่ใจว่ามันทำตามคำสั่งได้แล้ว จึงปล่อยสายจูง โดยที่ มือขวาที่ยกขึ้นห้ามเอาลงเด็ดขาด พร้อมกับออกคำสั่งให้ "คอย" ไปเรื่อยๆ ทำเช่นนี้ และเพิ่มระยะทางไปเรื่อยๆสุนัขก็จะเชื่อฟังและทำตามคำสั่ง ของเราเอง
Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com