ฝึกสุนัขสำหรับโชว์

หลายคนตระหนักดีกว่า สุนัขทุกตัวสามารถฝึกฝนเปลี่ยนแปลงนิสัยให้ทำตามคำสั่งของเราได้ แต่ทุกอย่างจะต้องใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไป และต้องฝึกฝนกันตั้งแต่สุนัขนั้นยังตัวเล็กๆ อายุ 2-4 เดือนเลยทีเดียว การฝึกสุนัขจนถึงขั้นออกโชว์ต่อหน้าผู้คนได้ สุนัขตัวนั้นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักและสม่ำเสมอ จนมันไม่ตื่นคน ไม่ตื่นไฟ และพร้อมที่จะแสดงตามคำสั่งของเราเหมือนพูดจาภาษาเดียวกันเลยทีเดียว
Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com