โรคพยาธิเส้นด้าย

เป็นพยาธิตัวกลม ลูกสุนัขตัวใดถ้ามีพยาธิพวกนี้อยู่มากจะมีอาการถ่ายเหลวและมีเลือดปน ลูกสุนัขจะเชื่อมซึม เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวจะลดลง ปล่อยไว้นานๆ ลูกสุนัขจะหมดแรงและตายไป ในที่สุด

วิธีรักษาทำได้โดยการถ่ายพยาธิติดต่อกันทุก 3-5 วัน เพื่อให้ตัวพยาธิออกไปให้หมด

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com